Nyheter

Välkommen!

Vad söker du på vår webbplats?

Öppna meny

Megatec blir en del av Speed Services koncernen

Den 1 mars 2016 förvärvar Speed Services AB 100 % av aktierna i Megatec Information Technology AB. Speed Services är ett bolag som i snart 60 år har spelat en viktig roll inom automattjänster i publik miljö på den nordiska marknaden och tillsammans med Speed Identity AB är en del av Speed International koncernen.

Speed Services är en stor aktör i Norden inom fotoautomater och förvaringsboxar, självbetjäningsterminaler samt Wi-Fi lösningar för publika miljöer. Bolaget finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Lettland med egna organisationer och servicepersonal. Företagets huvudkontor ligger i Tyresö, Stockholm. Bland de viktigaste kunderna finns Jernhusen, SL, SAS, Swedavia, Rom Eiendom, Coop, ICA, Steen & Ström.

 

Megatec är en erkänd leverantör av interaktiva kundterminaler och digitala skärmar. Bolaget har funnits på marknaden i 20 år och har många erkända referenskunder som Clear Channel, SF, Jernhusen, Swedavia.

 

Båda bolagen befinner sig i en stark expansionsfas och för att stärka sin position på den Nordiska marknaden och öka tillväxttakten slår de samman sina verksamheter, där Speed Services övertar 100 % av aktierna i Megatec.


Företagen kompletterar varandra väl och kommer att ha en stor nytta av varandras erfarenheter. Specialkompetens inom utomhus kundterminaler, biljettautomater och Digital Signage förenas med mångårig erfarenhet av utveckling, installation och drift av automater i publik miljö. Det ger möjlighet att erbjuda marknaden mer kompletta lösningar, där allt från mjukvaruutveckling och produktutveckling till installation, övervakning och rikstäckande service ingår.

 

Vi ser en stor tillväxtpotential inom våra affärsområden. Genom förvärvet blir vi en större och mer täckande leverantör som kommer att spela en viktig roll inom både kundterminaler och Digital Signage i framtiden på hela den nordiska marknaden.

 

Elisabeth Sommarvinge                               Hans Axelsson

 

CEO Speed Services                                    VD Megatec

 

Vid frågor kontakta Elisabeth Sommarvinge, 08-448 72 84

 


megatec.com