Personlig kontakt - Speed Services AB
Öppna meny

Personlig kontakt

Speed International

Besöksadress: Mediavägen 11, 135 48 Tyresö
Postadress: Box 634, 135 26 Tyresö
Tel: +46 10 330 3900

Ledning

Andreas Vassilaros CEO/VD Kontaktkort

Sälj och Marknad

Christofer Båge Business Area Manager Photo Tel +46 10 330 3922 Kontaktkort
Marcus Åbrodh Business Area Manager Lockers Tel +46 10 330 3974 Kontaktkort
Henrik Egertun Business Area Manager Digital Signage Tel +46 10 330 3971 Kontaktkort

Teknik och drift

Sebastian Moreno Servicechef Tel +46 10 330 3921 Kontaktkort
Hans Frank Servicetekniker Tel +46 10 330 3923 Kontaktkort
Shahrokh Davallou Servicetekniker Tel +46 10 330 3924 Kontaktkort
Niklas Jendin Servicetekniker Tel +46 10 330 3927 Kontaktkort
Göran Eriksson Servicetekniker Region Väst Tel + 46 10 330 3925 Kontaktkort
Mikael Svensson Servicetekniker Region Syd Tel + 46 10 330 3926 Kontaktkort
Björn Fredriksson Servicetekniker Tel +46 10 330 3920 Kontaktkort
Tore Söderberg Servicetekniker Tel +46 10 330 3929 Kontaktkort

Utveckling

Sebastian Bryneholt IT & Utvecklingsansvarig Tel +46 10 330 3991 Kontaktkort
Bernt Hellqvist Senior expert Tel +46 10 330 3994 Kontaktkort
Henrietta Oliphant Lodin Digital Product Manager Tel +46 10 330 3992 Kontaktkort
Erik Leonton Teknisk chef / CTO Tel +46 10 330 3993 Kontaktkort

Ekonomi

Rickard Lindgren Ekonomichef Tel +46 10 330 3951 Kontaktkort
Ann Nilsson Redovisningsansvarig Tel +46 10 330 3952 Kontaktkort
Malin Lindberg Redovisningsekonom / Accountant Tel +46 10 330 3953 Kontaktkort
Annelie Norberg Ekonomiassistent Tel +46 10 330 3954 Kontaktkort