Vi är ISO-certifierade | Speed Services
Öppna meny

Vårt miljöarbete

Vi är ISO-certifierade

Speed International arbetar med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster. Socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifieringen är ett tydligt bevis på vårt systematiska sätt att ständigt förbättra och utveckla våra processer och ledningssystem.

Miljöpolicy

Vi erbjuder olika automattjänster på publika platser, i första hand på tåg- och tunnelbanestationer samt i köpcentra. Servicen beaktar miljöpåverkan och föroreningar relaterade till:

• produktutveckling
• etablering
• produktunderhåll
• avveckling av produkter
• resande/transporter och vagnpark

Ledning och personal åtar sig genom denna policy att ständigt utveckla vårt miljöarbete samt att följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav.

Vi är ISO-certifierade