Vi är ISO-certifierade | Speed Services

Välkommen!

Vad söker du på vår webbplats?

Öppna meny

Vårt miljöarbete

Vi är ISO-certifierade

Speed International arbetar med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster. Socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifieringen är ett tydligt bevis på vårt systematiska sätt att ständigt förbättra och utveckla våra processer och ledningssystem.

Miljöpolicy

Speed International utvecklar och erbjuder automattjänster, onlinetjänster och produkter för publik miljö som förvaringsboxar, fotoautomater, interaktiva kiosker, Digital Signature och Wi-Fi exempelvis på tåg- och tunnelbanestationer, flygplatser och köpcentra. I verksamheten beaktas miljöskydd i ett livscykelperspektiv relaterat till:

• produktutveckling/inköp
• produktunderhåll
• avveckling av produkter
• resande/transporter och vagnpark

Ledning och personal åtar sig genom denna policy att ständigt utveckla vårt miljöarbete samt att följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav.

Vi är ISO-certifierade