Socialt ansvarstagande | CSR | Speed Services
Öppna meny

Socialt ansvarstagande – CSR

Speed Services arbetar med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster. Socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår verksamhet. I år har vi valt att stödja följande organisationer: 

Cancerfonden - Rosa Bandet

I Sverige får en av tre personer ett cancerbesked under sin livstid. Därför samlar Cancerfonden in pengar för att finansiera den främsta cancerforskningen. De sprider kunskap om cancer och hur vi kan minska risken att drabbas. Genom påverkansarbete skapar de förutsättningar för en trygg och jämlik vård. 
Läs mer om Cancerfonden här.

Rosa företagsvän 2019

 

Mustaschkampen

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets kampanj som blandar humor med allvar för att bidra till forskning, utveckling och bättre vård, och samtidigt sprida kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom: prostatacancer.
Läs mer om Mustaschkampen här.

Mustaschkampen 2019

 

Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
Läs mer om Hjärnfonden här.

Julgåva 2019 till Hjärnfonden