European Locker and Travel Service AB | Förvaringsboxar

Välkommen!

Vad söker du på vår webbplats?

Öppna meny

European Locker and Travel Service AB

ELTS - nu en del av Speed Box

Sedan februari 2019 är Europen Locker and Travel Service AB en del av Speed International koncernen och erbjuds under varumärket Speed Box.

ELTS har levererat förvaringslösningar i drygt 60 år och finns i dag etablerat i samtliga nordiska länder, samt i Polen och Spanien.

ELTS förvaringsboxar kompletterar nuvarande sortiment från Speed Box väl och båda bolagen kommer att ha stor nytta av varandras fleråriga erfarenheter när vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande.

Med vårt utökade sortiment med innovativa produkter kan vi nu erbjuda våra kunder ännu bättre förvaringslösningar och med gemensamma krafter fortsätta satsa på god service och support.

ELT förvaringsboxar på Viking Grace och Gröna Lund

Ännu bättre produktutbud med ELTS förvaringslösningar.