Reklamera produkt

Reklamation

Vi beklagar att du upplevt problem med våra automater.

Här hittar du en länk till vår reklamationsblankett som du kan ladda ner, Reklamation_foto_se.pdf

Vänligen fyll i uppgifterna så komplett som möjligt för att vi ska kunna behandla din reklamation.
Skicka blanketten till adressen som du finner i det vänstra hörnet på reklamationsblanketten.


Reklamationen skickas snarast möjligt och bör vara oss tillhanda inom 2 månader från händelsen.

Vi beklagar om denna procedur uppfattas som omständlig men vi är tvungna att följa gällande regelverk.

Har du ingen skrivare
Om du inte kan skriva ut reklamationsblanketten, vänligen skriv då ner följande uppgifter på ett papper och skicka den till oss så vi kan behandla din reklamation.

Namn
Adress
Telefonnummer
Automatnummer
(numret hittar du längst upp på fotokartan samt på utsidan av fotoautomaten)
Var finns automaten?
Datum för fotografering
Tidpunkt för fotografering
(försök att vara så exakt som möjligt)
Betalsätt
(har du betalat kontant eller med kort?)
Bankuppgifter: clearing- och kontonummer
(till vilket konto önskar du ev. återbetalning?)
Belopp
Beskriv orsaken till reklamationen

Glöm inte att skriva under din reklamation!

Kom ihåg att alltid bifoga originalet av hela fotokartan inkl. kvittodelen, som är tagna vid fotograferingen!
Vid uteblivna foton bifoga kontoutdrag (från din bank) om du betalat med kontokort, för att styrka köpet!


Skicka reklamationen till:
Speed Services AB
Reklamation
Box 634
135 26 Tyresö