Reklamation

Reklamation

Vi beklagar att du upplevt problem med våra automater.

Vänligen fyll i uppgifterna så komplett som möjligt för att vi ska kunna behandla din reklamation.
Skicka blanketten till adressen som du finner i det vänstra hörnet på reklamationsblanketten.

Reklamationen skickas snarast möjligt och bör vara oss tillhanda inom 2 månader från händelsen.

Vi beklagar om denna procedur uppfattas som omständlig men vi är tvungna att följa gällande regelverk.

Reklamationsblankett Fotoautomater
Ladda ner reklamationsblanketten och skicka den till oss per post, Reklamation_foto_se.pdf

Reklamationsblanketter Förvaringsboxar
Ladda ner reklamationsblanketten och skicka den till oss per post, Reklamation_box_se.pdf

Har du ingen skrivare
Om du inte kan skriva ut reklamationsblanketten, vänligen skriv då ner följande uppgifter på ett papper och skicka den till oss så vi kan behandla din reklamation.

Nedanstående uppgifter behövs för reklamation av Fotoautomater

Namn
Adress
Telefonnummer
Automatnummer 
(numret hittar du längst upp på fotokartan samt på utsidan av fotoautomaten)
Var finns automaten?
Datum för fotografering
Tidpunkt för fotografering
(försök att vara så exakt som möjligt)
Betalsätt 
(har du betalat kontant eller med kort?)
Bankuppgifter: clearing- och kontonummer 
(till vilket konto önskar du ev. återbetalning?)
Belopp
Beskriv orsaken till reklamationen

Glöm inte att skriva under din reklamation!

Kom ihåg att alltid bifoga originalet av hela fotokartan inkl. kvittodelen, som är tagna vid fotograferingen! 
Vid uteblivna foton bifoga kontoutdrag (från din bank) om du betalat med kontokort, för att styrka köpet! 

Nedanstående uppgifter behövs för reklamation av Förvaringsboxar

Namn
Adress
Telefonnummer
Datum och tid
Boxnummer
Stad / plats
(ex. vilken station)
Bankuppgifter: clearing- och kontonummer
(till vilket konto önskar du ev. återbetalning?)
Belopp
Beskriv orsaken till reklamationen

Glöm inte att skriva under din reklamation!

Kom ihåg att alltid bifoga kvitto och kontoutdrag (från din bank) om du betalat med kort! 


Skicka reklamationen till:
Speed Services AB
Reklamation
Box 634
135 26 Tyresö