European Locker and Travel Service AB
Öppna meny

European Locker and Travel Service AB

Sedan februari 2019 är Europen Locker and Travel Service AB en del av Speed Service koncernen.

ELTS har levererat förvaringslösningar i drygt 60 år och finns i dag etablerat i samtliga nordiska länder, samt i Polen och Spanien.

ELTS förvaringsboxar kompletterar Speed Services sortiment väl och båda bolagen kommer att ha stor nytta av varandras fleråriga erfarenheter när vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande.
Med vårt utökade sortiment med innovativa produkter kan vi nu erbjuda våra kunder ännu bättre förvaringslösningar och fortsätta satsa på god service och support.


Login-sidan till Smartecarte för ELTS kunder, klicka här.

Besök ELTS hemsida 

Ännu bättre produktutbud med ELTS förvaringslösningar.