Wi-Fi
Öppna meny

Wi-Fi

Kundanpassat, säkert Wi-Fi med hög kapacitet

Vår erfarenhet av publika nätverk sträcker sig tillbaka till 2001 då Sidewalk Express grundades för att erbjuda billig tillgång till “Out of Home Internet”; på olika platser såsom flygplatser, bibliotek och tågstationer. Sidewalk Express verksamhet har sedan tagits upp i Speed Services, men vi har behållit den expertis och de erfarenheter vi erhöll under åren med Sidewalk och dess Internet Points, vilka gick att finna världen över.

Vår innovativa anda lever vidare och vi strävar ständigt efter att erbjuda det bästa marknaden har att erbjuda inom publika nätverk.

Speed Services är idag en auktoriserad partner och återförsäljare av Aerohive access-punkter. Med hjälp av Aerohive:s innovativa produkter kan vi erbjuda en moln-baserad Wi-Fi-tjänst som kännetecknas av säkerhet, funktionalitet och pålitlighet. Med dessa lösningar kan vi erbjuda specialanpassade lösningar efter just era krav, vare sig ni är en butik, myndighet eller annan aktör inom publika miljöer. VI erbjuder även inloggningsportal som möjliggör både annonsering eller annan kommunikation till era gäster samt verktyg för demografisk analys.

Speed Services tar hand om hela ert behov gällande Wi-Fi; från att agera kreativ utvecklare av interaktiva tjänster till att ansvara för installation, drift samt support för aktuell infrastruktur.
Våra installationer kan ni bland annat finna på flygplatser i SAS-lounger runt om i världen. Genom dessa installationer tillhandahåller vi Wi-Fi åt hundratusentals människor årligen. Vi har således goda erfarenheter av att tillhandahålla nätverk i stora publika miljöer.

Kontakta oss gärna för en diskussion om ert behov så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen.