VD har ordet - Speed Services
Öppna meny

VD har ordet

Den digitala revolutionen är som bekant redan här. Som teknikföretag påverkas vi starkt. För att på bästa möjliga sätt kunna möta våra kunders behov i framtiden, måste vi förstå denna pågående utveckling och anpassa vår organisation därefter.

Allt omkring oss sker i allt snabbare takt, vilket kräver en stark förändringsvilja och tydliga satsningar på framtiden. Genom det ständiga förändringsarbete som pågår i vår organisation ställer vi om för en mer flexibel och digital framtid. Dessa insatser skall ge oss möjlighet att även i fortsättningen kunna erbjuda våra kunder moderna produkter innehållande den senaste tekniken som är anpassade till deras unika krav och behov.

Vi hoppas att våra satsningar på teknik- och kompetensutveckling samt ständigt sökande och införande av nya lösningar bidra till utveckling av våra kunders affärer och stärker deras marknadsposition. Produktutvecklingen sker oftast i tätt samarbete med våra kunder, där båda parterna har stor påverkan på slutresultatet.

Vårt bolag har genererat positiv tillväxt flera år i rad. Vi har både utökat våra befintliga affärsområden samt även utvecklat nya. Det har gett oss möjlighet att bredda och höja kompetensnivån i företaget samt genomföra nya satsningar och investeringar, vilket i sin tur skall ge både bättre produkter och bättre service för våra kunder i framtiden. Vårt fokus framöver ligger på att fortsätta vår tillväxtresa, både organiskt och via förvärv. Vi tittar i första hand på satsningar som stärker bolagets nuvarande affärsområden.

Förvärvet av Megatec som genomfördes 2016 bidrog till införlivande av nya produktområden, bl. a. digitala skärmar, där vi ser den största utvecklingen framöver. Även affärsområde boxar är på stark tillväxt, då det uppkommer nya användningsområden inom denna sektor.

Vi hoppas att den stabila och lönsamma tillväxten som bolaget har visat under flera år fortsätter. För oss är det en självklarhet att nöjda kunder, god ekonomi, hållbart företagande och välmående personal går hand i hand.

Elisabeth Sommarvinge
CEO, Speed Services AB

Elisabeth Sommarvinge, CEO