Photo booth
Open menu

Sörnäinen

Open hours

Sörnäinen, Helsinki, Finland

Kort- och kontantbetalning

Photo Booth

Price: 8 in size 36x47 mm
Price: 10 € in size 50x50 mm

Payment with coins (1€ & 2€ coins)

Colour or black and white pictures