Styrelsen

Speed Services
 
Gunnar Dahl - Ordförande - M.Sc in Civil Engineering from Royal Institute of Technology (KTH)
  
Bakgrund: Privat Investerare i mindre till medelstora företag. Styrelsemedlem i bl.a. EARP Ltd och Design House Stockholm AB och har varit styrelsemedlem i ett antal handels- samt fastighetsbolag.

 

 

 

 

 

Richard Caspar - Adjungerad - M.Sc in Business & Economics from Uppsala Universitet.

 

Bakgrund:  Ansvarig för kundanalys på Swedbank Digital, tidigare konsult inom kommunikation och marknadsföring på Prime/United Minds.