CSR och Miljö

Speed Services arbetar med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster. Socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår verksamhet.

Socialt ansvarstagande – CSR

Vi känner att vi kan bidra mer i en värld som behöver större engagemang än någonsin, och vi har valt att stödja forskningen för att besegra cancer – vi är Företagsvän hos Cancerfonden. Cancerfonden vill besegra cancer genom att finansiera avancerad forskning, förebygga genom information om hälsosamma vanor (som berör tobak, alkohol, kost och motion) och uppnå en jämlik cancervård där man erbjuds den bästa vården utifrån sina förutsättningar.

Vi vet att det här gäller oss alla, våra kunder och våra anställda med familjer. Speed Services erbjuder skräddarsydda program för sina anställda för att hjälpa dem leva ett sunt och hållbart liv.
Läs mer om Cancerfonden

Miljöpolicy

Vi erbjuder olika automattjänster på publika platser, i första hand på tåg- och tunnelbanestationer samt i köpcentra. Servicen beaktar miljöpåverkan och föroreningar relaterade till:
• produktutveckling
• etablering
• produktunderhåll
• avveckling av produkter
• resande/transporter och vagnpark

Ledning och personal åtar sig genom denna policy att ständigt utveckla vårt miljöarbete samt att följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav.