Reklamation


Vi beklagar att du upplevt problem med våra automater.

Här hittar du en länk till vår reklamationsblankett som du kan ladda ner, Reklamation_box_se.pdf

Vänligen fyll i uppgifterna så komplett som möjligt för att vi ska kunna behandla din reklamation
Skicka blanketten till adressen som du finner i det vänstra hörnet på reklamationsblanketten.

Reklamationen skickas snarast möjligt och bör vara oss tillhanda inom 2 månader från händelsen.

Vi beklagar om denna procedur uppfattas som omständlig men vi är tvungna att följa gällande regelverk.

Har du ingen skrivare
Om du inte kan skriva ut reklamationsblanketten, vänligen skriv då ner följande uppgifter på ett papper och skicka den till oss så vi kan behandla din reklamation.

Namn
Adress
Telefonnummer
Datum och tid
Boxnummer
Stad / plats
(ex. vilken station)
Bankuppgifter: clearing- och kontonummer
(till vilket konto önskar du ev. återbetalning?)
Belopp
Beskriv orsaken till reklamationen

Glöm inte att skriva under din reklamation!

Kom ihåg att alltid bifoga kvitto och kontoutdrag (från din bank) om du betalat med kort!

Skicka reklamationen till:
Speed Services AB
Reklamation
Box 634
135 26 Tyresö